top of page
8U6A0850.jpg

Om Småbyen Spydeberg

Kontakt oss på mail: post@1820spydeberg.no 

Besøksadresse: TEBO-senteret, Spydeberg
Kontakt oss for avtale

Postadresse: Småbyen Spydeberg, Wilses vei 1, 1820 Spydeberg

Bakgrund test.png

Selskapet skal:

 • Være en drivkraft i å samordne aktiviteter mellom ulike aktører i Spydeberg som fremmer opplevelser, næring og handel.

 • Bidra til å øke Spydeberg sentrums attraktivitet som en livlig småby.

 • Være representert i andre prosjekter i Spydeberg som driver med tettstedsutvikling.

 • Bidra til å øke Spydebergs attraktivitet som bo- og næringsområde.

Pådrivere i følgende saker:

 • Infrastruktur

 • Parkering

 • Ladestasjoner

 • Velkomstpakker

 • Pendlere

 • Næringsplaner

 • Skole og barnehager

 • Sentrumsplaner og sentrumsutvikling

Aktivitetsbeskrivelser:

 • Hytteguiden i 1 000 eksemplarer i mai hvert år.

 • Spydebergguiden i 4 500 eksemplarer hvert år.

 • Banner og oppheng i sentrum.

 • Anskaffelse og oppheng av julebelysning

 • Miljøuka

 • Oktoberfestivalen

 • Bedriftsregister

 • FB- sider med 3 300 følgere. (Promoterer næringsliv og store arrangementer)

 • Hjemmeside som promoterer Spydeberg som et attraktivt bo- og næringsområde.

 • Arrangementer som Julegateåpning, Jentenes aften, Sykkeldag, PepperkakeSmåby m.m.

 • Promoterer viktige aktiviteter i Spydeberg som Rockefestivalen, Spydeberg prestegård, Mørk Golf, VM i orientering,

 • Miljøuka, Boligprosjekter etc.

Småbyen Spydeberg:

 • Organisert som et Samvirkeforetak(SA)

 • Formålet med et Samvirke er å være mest mulig til nytte for sine medlemmer.

 • Et samvirke er demokratisk styrt og alle deleiere har lik rett til å bestemme.

 • Alle eierandeler er på kr. 1 000,-.

 • Eierandelen tilbakebetales ved uttreden.

Forretninger og næringsdrivende:

 • Råd og veiledning

 • Opplæringstilbud

 • Markedsføring

Styret i Småbyen Spydeberg:

 • John Dokken, leder

 • Astrid Dahl, nestleder

 • Dag Solberg

 • Odd Petter Svarstad

 • Tina Martinsen

 • Trine Martiniussen

 • Tone Johansen, 1. vara

 • Madeleine Brusegard, 2. vara

I tillegg har Margaret Lang Aadalen fra Indre Østfold Kommune, møte og talerett.

bottom of page