Categories

"Når jeg ser min hjembygd blir jeg glad, det er noe, jeg vet ikke hva, noe ved de grønne engene, som tar tak i hjertestrengene. "

- Spydebergsangen.